“Weeshuis Zorg en Hoop” Suriname

Jakobus 1:27 (HTB)

De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven.

Het project Weeshuis Zout der Aarde

Als christelijke dagbesteding werken vanuit Bijbelse principes. Vanuit de bijbel is het project weeshuis ontstaan waar we als eerste weeshuis Zout der Aarde hebben benaderd in Suriname. In samenwerking met Stichting Azariah in oprichting zal het verder uitgezet worden.

In Suriname zijn er 2 ambassadeurs die contact hebben met de leiders en de kinderen. De kinderen zitten voornamelijk in de leeftijdscategorie 7-14 jaar.

Samen met de groep begeleiders zullen er wervingen, donaties en andere middelen beschikbaar worden gesteld om deze kinderen in nood te ondersteunen.