Visie

Waarom medezeggenschap?

In de zorg is er medezeggenschap omdat mensen die zorg krijgen het vaak moeilijk vinden om aan te geven wat zij willen of wanneer ze dat wel kunnen hiervoor geen of onvoldoende gehoor vinden. Een cliëntenraad is er om deze mensen een stem te geven en op te komen voor hun belangen. Ook draagt medezeggenschap bij aan betere zorg.

Doel

Wat wil de cliëntenraad bereiken?

De meeste cliëntenraden willen dat mensen die zorg krijgen die zij nodig hebben en willen in een omgeving die hen past. Daar waar dit niet het geval is, zijn verbeteringen nodig.

 

Downloadformulier