Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft zijn rechten op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

De belangrijkste rechten zijn:

  • Het recht op informatie
  • Adviesrecht
  • Recht op overleg
  • Recht op middelen waaronder scholing en onafhankelijke ondersteuning