Klachtenprocedure

 

Ondanks dat wij zo zorgvuldig mogelijk proberen te werken, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over ons. Beëljada Thuiszorg wilt graag dat de zorgvragers de zorg krijgen die ze nodig hebben en passen in de toegekende indicatie. We werken met mensen die gekwalificeerd zijn in de zorg en trachten de zorgvraag naar behoren te verantwoorden.

 

Indien er een probleem ontstaat of ontevredenheid is naar onze organisatie kunt u een klacht indienen.

 

Wij werken volgens een klachtenprocedure die intern behandeld wordt.

In het zorgdossier staat omschreven hoe u een klacht kunt indienen. Tevens is er een formulier die u kunt invullen en opsturen.

 

U kunt online met het onderstaande formulier uw klacht indienen. Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Bijvoorbeeld:

  • Beschrijf de aard en omvang van het
  • Wat is de datum van het voorval?
  • Wat en/of wie betreft het probleem?
  • Hoe lang speelt het probleem al?
  • Heeft het probleem zich meerdere keren voorgedaan?

 

Komen we er samen niet uit dan kan een collega-begeleider bemiddelen en/of u kunt uw klacht indienen bij de geschillencommissie.

Dit kan via: klachtenportaal zorg. Link: https://klachtenportaalzorg.nl/

De klachten worden geregistreerd en geanalyseerd en indien mogelijk worden er verbetermaatregelen geformuleerd.

De klachten worden gebruikt als input voor de jaarlijkse organisatiebeoordeling.