Informatie voor

Cliënten

cliëntenraad

De cliëntenraad heeft zijn rechten op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

De belangrijkste rechten zijn: het recht op informatie; adviesrecht; recht op overleg; recht op middelen waaronder scholing en onafhankelijke ondersteuning.

Klachtenprocedure

Ondanks dat wij zo zorgvuldig mogelijk proberen te werken, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over ons. In eerste instantie is de ambulant begeleider de aangewezen persoon om het gesprek mee aan te gaan over uw klacht zodat u samen tot een oplossing kunt komen. Komt u er samen niet uit dan kan een collega-begeleider bemiddelen en/of u kunt uw klacht indienen bij de geschillencommissie/klachtenportaal.

Melding Incidenten Cliënten

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich incidenten voordoen. Door vroegtijdig te reageren op signalen wil Beëljada voorkomen dat deze incidenten plaats vinden. Mochten er toch incidenten hebben plaatsgevonden, dan willen wij er alles aan doen om herhaling van het incident te voorkomen. Hiervoor is wordt een MIC incidentenprocedure opgesteld

Huidelijk Geweld & Kindermishandeling

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan onze cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.