Zorg en Ondersteuning

WMO

WMO is een budget dat vrijgegeven wordt door de gemeenten voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Ondersteuning moet altijd doel gericht zijn, hier enige voorbeelden:

 

 • ter voorkoming van achteruit gang in de zelfredzaamheid

 • vergroten van de zelfredzaamheid

 • stabiliseren van de zelfredzaamheid

 • leren participeren in de maatschappij

 • structuur aanleren ten behoeve van de zelfredzaamheid

 • dit kan in de vorm van ambulant ondersteuning thuis, hulp in huishouden of deelname aan een dagbesteding

Zvw

Zvw is een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar die de mogelijkheid geeft om thuis verzorging en verpleging in te kopen. Dit maakt dat mensen thuis verzorgt kunnen worden.

 

 

 • Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking.

 • Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt.

 • Onder

   verpleging vallen medische handelingen zoals: injecties geven, bijvoorbeeld insuline spuiten. een sonde of katheter verwisselen. Wondzorg.

Wlz

Wlz is een indicatie dat wordt afgegeven door het CIZ, die beoordeeld als u in aanmerking komt voor intensieve zorg met 24 uur’s toezicht in de nabijheid. Dit is speciaal voor mensen met:

 

 

 • beperking in zorg en verpleging, zoals dementerende

 • een (licht) verstandelijke beperking

 • een lichamelijke beperking

 • een zintuigelijke beperking

 • een geestelijke beperking

Meer informatie over:

  Indicatie aanvragen

  Naam(verplicht)

  Telefoonnummer(verplicht)

  Bericht