Psalm 55:23 Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen

Onze Zorgdiensten

Ambulant Ondersteuning Thuis

Met een PGB indicatie van het WMO of Wlz kunnen de zorgverleners van Beëljada Thuiszorg u ondersteunen om uw dagelijks leven op orde te krijgen, zodat u bijvoorbeeld langer zelfstandig kan blijven wonen. Dit doen wij o.a. door u te:

 • stimuleren en/of aan te leren van vaardigheden t.b.v. zelfredzaamheid;
 • ondersteuning/sturing te geven bij het plannen van afspraken;
 • ondersteuning bij het leggen van sociale contacten;
 • ondersteunen/sturing geven bij het bewerken van administratie.

Dagbesteding

Voelt u zich geïsoleerd en heeft u moeite om andere mensen te ontmoeten waar u zich met een christelijk achtergrond thuis voelt. Vanuit Beëljada Thuiszorg bieden wij een dagbesteding aan met een Christelijk fundament. U kunt bij ons:

 • anderen ontmoeten of buitenshuis iets doen;
 • structuur opbouwen en behouden;
 • deelnemen aan groepsactiviteiten;
 • deelnemen aan projecten t.b.v. het stimuleren van de samenleving.

 

Voor meer informatie van de dagbesteding klik hier

Hulp in Huishouden

Lukt het niet om alleen of vanuit uw eigen netwerk een schoon en leefbare woonruimte te behouden. Beëljada Thuiszorg biedt deze zorg aan met een geldig Wmo of Wlz indicatie in PGB vorm:

 • licht huishoudelijke taken zoals afwassen, opruimen, afstoffen of afnemen;
 • zwaar huishoudelijk zoals stofzuigen, bedden verschonen, ramen zemen binnen;
 • sanitair en keuken schoonmaken;
 • wasgoed, alleen mogelijk als het binnen indicatie van gemeente valt.

Persoonlijke Verzorging

Beëljada Thuiszorg biedt persoonlijke verzorging aan met een PGB indicatie vanuit een Zvw of een Wlz pakket. Wat valt er onder persoonlijke verzorging? Denk hier bij aan:

 • Hulp/overname bij zelfzorg.
 • Stimuleren of het aanleren van vaardigheden t.b.v. zelfzorg (alleen bij een wlz indicatie).
 • Onder zelfzorg valt: wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, verzorgen van de huid, eten en drinken.

  Zorg aanvragen

  Naam(verplicht)

  Adres(verplicht)

  Huisnummer(verplicht)

  Postcode(verplicht)

  Woonplaats(verplicht)

  Telefoonnummer(verplicht)

  E-mailadres(verplicht)

  Bent u in bezit van een geldig indicatie

  Bericht

  Zorg voor onze mensen

  Aanmelden voor zorg

  Voor het aanvragen van zorg thuis wordt door een aantal instanties beoordeeld. Het is heel belangrijk om volledig geïnformeerd te zijn over de procedures.

  icon-1

  Indicatie vaststellen

  Om recht te hebben op zorg wordt een indicatie vastgesteld door de aangewezen instantie. Wlz vraagt u aan via het Ciz, Wmo vraagt u aan via de gemeente en Zvw vraagt u aan via uw zorgverzekeraar. Elke gemeente en zorgverzekeraar hebben andere voorwaardes om in aanmerking te komen voor een zorgindicatie.
  icon-5

  Hoe lang duurt een aanvraag?

  Een aanvraag proces kan 6 tot 8 weken duren. Een indicatie vanuit het Zvw pakket kan via de huisarts of specialist versneld worden aangevraagd.
  icon-6

  Eigen Bijdrage

  Bij het ontvangen van een indicatie en zorg is er een eigen bijdrage verplicht te betalen aan het CAK. Vanaf 2020 is de Wmo eigen bijdrage maximaal € 19,- per maand. Bij een Wlz indicatie is het afhankelijk van het jaarinkomen.