Thuiszorg Amsterdam & Lelystad

Thuiszorg Amsterdam & Lelystad kunt u ontvangen van Beëljada Thuiszorg. De zorgorganisatie is een ambitieuze en gemotiveerde team die er naar streeft mensen te ondersteunen in hun behoefte zo lang mogelijk ‘thuis’ te blijven wonen. Wij leveren dagelijks inspanningen om ‘belevingsgerichte zorg’ te leveren, dat wil zeggen zorg met respect voor de leefcultuur van de cliënt.

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WLZ

Wet Langdurige Zorg

ZVW

Zorgverzekeringswet

Zorg in PGB

Persoonsgebonden budget

ZIN

Zorg in Natura

Onze missie

Beëljada Thuiszorg is een christelijke organisatie dat staat voor de zorg van onze mensen. Beëljada betekent: bekommeren, de Heer weet/kent. Hierbij is het belangrijk om een duurzame verbetering te bieden in het dagelijks leven.

Onze visie

Wij leveren dagelijks inspanningen om ‘belevingsgerichte zorg’ te leveren, dat wil zeggen zorg met respect voor de leefcultuur van de cliënt. Wij bieden betrokkenheid voor het verbreden en behouden van eigen regie van de cliënten.

Ons doelgroep

Wij bieden zorg aan voornamelijk in Amsterdam en Lelystad voor volwassenen. Mensen die niet voldoende zelfstandig kunnen functioneren. Wij richten ons op een doelgroep dat met eigen capaciteit bewust een keuze maakt om zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten.

Onze diensten in de zorg

Verpleging en Verzorging

  • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van injecties, toediening van medicijnen en stomazorg.
  • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak hulp bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ genoemd (ADL). 

Ambulant ondersteuning Thuis
Ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Hulp in Huishouden
Huishoudelijke hulp vind u natuurlijk bij Beeljada Thuiszorg. Uw huishoudelijke hulp doet het huishoudelijk werk dat u zelf niet kunt doen of regelen.

Dagbesteding
Dagbesteding staat voor activiteiten overdag om de tijd zinnig te vullen. Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dag-structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn.

Wilt u meer informatie stuur ons dan een bericht

12 + 12 =