Zorg voor onze mensen

Beëljada Thuiszorg richt zich op vraag en aanbod op het gebied van activiteiten van zorg en welzijn voor cliënten van de thuiszorg die niet (voldoende) op mantelzorgers kunnen steunen en/of niet de financiële middelen hebben om zichzelf te helpen. Cliënten die zorg en hulp vermijden of moeite hebben terug te komen in maatschappij. Wij hebben de mogelijkheid om direct in te gaan op de behoefte van een klant omdat aanvragen altijd direct gedaan worden door de medewerkers van de thuiszorg. Medewerkers uit de thuiszorg kennen als professional de klantsituatie het best en kunnen hierdoor snel en accuraat handelen.

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WLZ

Wet Langdurige Zorg

ZVW

Zorgverzekeringswet

Zorg in PGB

Persoonsgebonden budget

ZIN

Zorg in Natura

Onze missie

Beëljada Thuiszorg is een christelijke organisatie dat staat voor de zorg van onze mensen. Beëljada betekent: bekommeren, de Heer weet/kent. Hierbij is het belangrijk om een duurzame verbetering te bieden in het dagelijks leven.

Onze visie

Wij vinden het daarom ook belangrijk dat cliënten en medewerkers hun mening moeten kunnen uiten en keuzes moeten maken die in het belang zijn van hunzelf en vervolgens ook in het belang zal zijn van de organisatie. Hierdoor staat het bedrijf en de zorgbehoevende sterk en bied het een langdurige werkzame relatie aan waar beide partijen in groeien.

Ons doelgroep

Ons doelgroepen zijn cliënten:

 1. Met (licht) verstandelijk beperkingen
 2. Met lichamelijke beperkingen
 3. Met psychopathologische stoornissen
 4. Met zorg en hulp mijdend gedrag
 5. Ontoereikend sociaal netwerk
 6. Die terug moeten keren in de maatschappij (forensische zorg)

Wij leveren geen 24-uurs zorg en geen verpleging. (Deze werkzaamheden worden uitbesteed aan Bethel Quality Care)

Onze diensten in de zorg

Verpleging en Verzorging

 • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van injecties, toediening van medicijnen en stomazorg.
 • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak hulp bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ genoemd (ADL). 
 • Deze werkzaamheden worden uitbesteed aan Bethel Quality Care

Ambulant ondersteuning Thuis
Ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Hulp in Huishouden
Huishoudelijke hulp vind u natuurlijk bij Beeljada Thuiszorg. Uw huishoudelijke hulp doet het huishoudelijk werk dat u zelf niet kunt doen of regelen.

Dagbesteding
Dagbesteding staat voor activiteiten overdag om de tijd zinnig te vullen. Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dag-structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn.

Wilt u meer informatie stuur ons dan een bericht

10 + 1 =