Welkom bij Beëljada Thuiszorg

Zorg voor onze mensen

Beëljada Thuiszorg richt zich op vraag en aanbod op het gebied van activiteiten van zorg en welzijn voor cliënten van de thuiszorg die niet (voldoende) op mantelzorgers kunnen steunen en/of niet de financiële middelen hebben om zichzelf te helpen. Cliënten die zorg en hulp vermijden of moeite hebben terug te komen in maatschappij. Wij hebben de mogelijkheid om direct in te gaan op de behoefte van een klant omdat aanvragen altijd direct gedaan worden door de medewerkers van de thuiszorg. Medewerkers uit de thuiszorg kennen als professional de klantsituatie het best en kunnen hierdoor snel en accuraat handelen.

Onze diensten

icon-1

Huishoudelijk hulp

Huishoudelijke hulp vind u natuurlijk bij Beëljada Thuiszorg. Uw huishoudelijke hulp doet het huishoudelijk werk dat u zelf niet kunt doen of regelen.

icon-4

Ambulant ondersteuning thuis

Ondersteuning Thuis voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

icon-6

Dagbesteding

Dagbesteding staat voor activiteiten met als doel meer herkenbare dag-structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die gezellig en ook zinvol zijn.

icon-5

Persoonlijke verzorging

Ondersteuning en overname bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen.

Voor onze Cliënten

Zorg en Ondersteuning

Wet Maatschappelijk Ondersteuning
Wet langdurige zorg
Zorg Verzekerings Wet
Meer informatie

Doelgroepen

Cliënten met (licht)verstandelijk beperkingen, lichamelijke beperkingen, psychopathologische stoornissen zorg en hulp mijdend gedrag. Of ontoereikend sociaal netwerk. Die terug moeten keren in de maatschappij. Beëljada biedt zorg speciaal voor dit doelgroep.

Indicatieprocedure

De procedure van een aanvraag kan tot 12 weken duren. Ondersteuning bij de aanvraag is mogelijk via een onafhankelijke cliëntenondersteuner. Wilt u zorg via onze organisatie, wij begeleiden u bij de aanvraag voor een indicatie.

9800

Mantelzorg

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Zorg thuis kan de mantelzorger ontlasten.

Voor meer informatie

Contact formulier


  Onze Missie & Visie

  Missie

  Beëljada Thuiszorg is een Christelijke organisatie dat staat voor de zorg van onze mensen. Beëljada betekent: bekommeren, de Heer weet/kent.

  Het Christelijk fundament is de basis van de thuiszorg.

  Mission statement: “zorg voor ieder mens”

  Vanuit deze missie heeft Beëljada de volgende visie op haar dienstverlening geformuleerd:

  De organisatie bouwt aan een stevig fundament bij de zorgvragers. Hiervoor werken we met een doeltreffende handelswijze dat accuraat moet worden uitgevoerd.

  Visie

  Hierbij handelen we met:

  • Cliënten van de “thuis” zorg die de regie willen behouden over het eigen leven
  • Sociale en financiële hulp dat noodzakelijk kan zijn om deze regie te behouden
  • Medewerkers uit de zorg die de cliënten die extra steun nog hebben snel erkennen en aan doorverwijzen.

  Onze Kernwaarden: betrouwbaarheid, betrokkenheid, doelgerichtheid, geloof, zorgzaamheid.

  Wij werken aan

  • optimale samenwerking tussen onze cliënten en de medewerkers, Dit verhoogd de betrouwbaarheid en verlaagt de drempel van cliënten om een keuze te kunnen maken waar ze echt achterstaan.
  • het geloof.  Geloof om in staat te kunnen zijn om te veranderen, geloof geeft onvoorspelbare mogelijkheden.
  • een goede samenwerking met andere organisaties met hun expertise. Dit zal de zorgzaamheid in de organisatie verbreden met het aanbod. Dit levert verantwoord groeien en doelgericht werken.

  Werken in de zorg

  Ben jij nieuwsgierig in de gezondheidszorg? Volg je momenteel een zorgopleiding of heb een zorgopleiding afgerond? Wil je graag je theorie ook in praktijk uitbrengen?Beëljada Thuiszorg werkt continue aan verbeteringen ten behoeve van onze zorgverleners en onze zorgvragers. Wil je daar een bijdrage aan leveren en/of groeien binnen de organisatie? Reageer dan via de sollicitatie button en stuur je motivatie naar ons toe.

  Wat inspireert ons?

  Duurzame verbetering bieden in het dagelijks leven.

  Beëljada Thuiszorg is in het bezit van een HKZ-keurmerk waarbij we laten zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit in de zorg en voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten en professionals. De zorgvrager staat centraal en de kwaliteit van de zorgverleners worden jaarlijks beoordeeld. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.  

  Cliëntgericht

  De organisatie zorgt voor een goede match tussen uw ondersteuningsvraag en de bijdrage die de zorgverlener daaraan kunnen leveren.

  Professionaliteit

  De medewerkers binnen onze organisatie zijn vakbekwaam. Ze houden zich aan de voor hun geldende beroepscode.

  Veiligheid

  De zorgverleners zijn in het bezit van een VOG. De organisatie heeft en de zorgverleners werken volgens de opgestelde calamiteitenprotocol. Alle ruimtes binnen en buiten de dagbesteding zijn veilig ingericht.

  Doeltreffendheid

  De organisatie bied ondersteuning aan op basis van een zorgplan met haalbare, logische en adequate doelen.

  Inhoudelijke Informatie

  Handige Links https://...

  Het regelen van zorg thuis is niet standaard wat men elke dag doet. Het kan soms veel administratieve aandacht vragen en vergt verantwoordelijkheid. Als organisatie geven wij de nodige informatie die voor u van toepassing kunnen zijn. Er zijn ook onafhankelijke organisaties en organisaties die speciaal voor de zorgvragers en mantelzorgers klaar staat om vragen te beantwoorden.

  Cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliënt­ondersteuner inschakelen kost u niets.

  null

  Per saldo

  De regie over je eigen leven

  Je hebt hulp nodig en wilt dat zelf regelen met een persoonsgebonden budget. Dan komt er veel op je af. Per Saldo geeft je advies en ondersteunen je.

  null

  Cliëntondersteuning (Co) via het zorgkantoor (Wlz)

  Als u een Wlz-indicatie heeft, kunt u terecht bij een cliënt­ondersteuner via het zorgkantoor. Het zorgkantoor levert zelf ondersteuning en heeft afspraken met organisaties voor cliënt­ondersteuning.
  null

  Cliëntondersteuning (Co) via gemeente

  U kunt terecht bij een cliënt­ondersteuner via de gemeente als u hulp en advies nodig heeft op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De gemeente kan u in contact met cliënt­ondersteuning brengen.