Zorg budget

Beëljada Thuiszorg is een ambitieuze en gemotiveerde organisatie die er naar streeft mensen te ondersteunen in hun behoefte zo lang mogelijk ‘thuis’ te blijven wonen. Wij leveren dagelijks inspanningen om ‘belevingsgerichte zorg’ te leveren, dat wil zeggen zorg met respect voor de leefcultuur van de cliënt. 

Wie zijn wij

Beëljada Thuiszorg is een ambitieuze en gemotiveerde organisatie die er naar streeft mensen te ondersteunen in hun behoefte zo lang mogelijk ‘thuis’ te blijven wonen. Wij leveren dagelijks inspanningen om ‘belevingsgerichte zorg’ te leveren, dat wil zeggen zorg met respect voor de leefcultuur van de cliënt.

Ons cliënten bestand is zeer divers, omdat wij iedereen helpen die (tijdelijk) de dagelijkse zorg voor zichzelf of zijn/haar gezin niet aankan. Beëljada Thuiszorg is een christelijke organisatie dat staat voor de zorg van onze mensen. Beëljada betekent: bekommeren, de Heer weet/kent.

Beëljada Thuiszorg werkt samen met andere professionals op het gebied van zorg. 

funeral services icon dark

Onze diensten in de zorg

Verpleging en Verzorging

  • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van injecties, toediening van medicijnen en stomazorg.
  • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak hulp bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ genoemd (ADL). 

Ambulant ondersteuning Thuis

Ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Hulp in Huishouden

Huishoudelijke hulp vind u natuurlijk bij Beeljada Thuiszorg. Uw huishoudelijke hulp doet het huishoudelijk werk dat u zelf niet kunt doen of regelen. 

Dagbesteding

Dagbesteding staat voor activiteiten overdag om de tijd zinnig te vullen. Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dag-structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn.