Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Welke thuishulp kan ik krijgen?

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Wilt u meer weten over WMO aanvragen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Beëljada Thuiszorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 

Online aanvragen voor zorgdiensten

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Tijdens het onderzoek wordt bekeken in uw eigen omgeving of met maatschappelijke voorzieningen hoe u situatie kan worden ondersteunt. Heeft u maatwerk nodig in uw situatie dan kunt u in aanmerking komen voor een instantie die gespecialiseerd is op het gebied.

Ondersteuning moet altijd doel gericht zijn, hier enige voorbeelden:

  • ter voorkoming van achteruit gang in de zelfredzaamheid
  • vergroten van de zelfredzaamheid
  • stabiliseren van de zelfredzaamheid
  • leren participeren in de maatschappij
  • structuur aanleren ten behoeve van de zelfredzaamheid

 

vervoersvoorziening;
vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
individuele begeleiding
beschermde woonplek
dagbesteding op maat
aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet).
rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
respijtzorg
ondersteuning van mantelzorgers
huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen)
maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang).

Aanvraagformulier zorg

  • Voor welke dienst wilt u informatie ontvangen:

Hoe werken wij

Het aanvragen van de WMO verschilt per gemeente. In de meeste gevallen moet u zich eerst melden bij een wijkteam die beoordelen als u in aanmerking kan komen voor ondersteuning thuis. Een verwijzing zal dan plaats vinden of het opstellen van een ondersteuningsplan. U geeft aan hoe u de zorg wilt in natura of in PGB. In sommige gemeentes is er een advies bureau die de eind beslissing neemt. Wilt u ondersteuning in het opstellen van uw ondersteuning dan kunt u beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wilt u meer weten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Beëljada Thuiszorg. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 085-4852424. Of stuurt u ons een bericht via ons contactformulier.

Telefonisch contact

Voor informatie over de zorg levering of zorgbehoeftes kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 085-4852424.

Intake gesprek

Wilt u weten als u in aanmerking kunt komen voor zorg, is het mogelijk u aan te melden voor een intake gesprek. U kunt uw aanmelding telefonisch doen op telefoonnummer 085-4852424 of per email naar info@beeljada.nl.

 

Hulp bij uw aanvraag

Als organisatie zijn wij goed bekend met de procedure en helpen u dan graag bij het aanvragen van uw zorgbehoefte. Wij nemen samen met u door de stappen die ondernomen moeten worden en ondersteunen u bij uw aanvraag.

 

Afspraak inplannen

Wilt u gelijk een afspraak inplannen, dan kunt u ons mailen op email adres info@beeljada.nl. U ontvangt binnen 24 uur van ons bericht voor het inplannen van een intake.