Zorg voor onze mensen

Missie en visie

Beëljada Thuiszorg is een christelijke organisatie dat staat voor de zorg van onze mensen. Beëljada Thuiszorg betekent: bekommeren, de Heer weet/kent.

Het christelijk fundament is de basis van de thuiszorg.

Mission statement: “zorg voor ieder mens”

Vanuit deze missie heeft Beëljada Thuiszorg de volgende visie op haar dienstverlening geformuleerd:

De organisatie wil een stevig fundament bouwen bij de zorgvragers. Hiervoor werken we met een doeltreffende handelswijze dat accuraat moet worden uitgevoerd. Hierbij handelen we met:

 • Cliënten van de “thuis” zorg die de regie willen behouden over het eigen leven
 • Sociale en financiële hulp dat noodzakelijk kan zijn om deze regie te behouden
 • Medewerkers uit de zorg die de cliënten die extra steun nog hebben snel erkennen en aan ons doorverwijzen.

Kernwaarden

 • Betrouwbaarheid
 • Betrokkenheid
 • Doelgerichtheid
 • Geloof
 • Zorgzaamheid

Medewerkers zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie en dragen deze uit.

Missie en visie staan tevens beschreven in de informatiefolder en op de website van Beëljada Thuiszorg.

Succesbepalende factoren/speerpunten

 • Om samenwerking optimaal te houden, is betrouwbaarheid belangrijk vanuit onze cliënten naar de medewerkers en wederzijds. Betrouwbaarheid verlaagt de drempel van cliënten om een keuze te kunnen maken waar ze echt achterstaan.
 • Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Geloof is het fundament van de organisatie. Geloof is in staat te kunnen zijn om te veranderen, geloof geeft onvoorspelbare mogelijkheden.
 • Samenwerking met andere organisaties met hun expertise zal de zorgzaamheid in de organisatie verbreden met het aanbod. Dit levert verantwoord groeien en doelgericht werken.

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

4 + 4 =